Obrazci in uporabne povezave

Splošne informacije o osebni asistenci: https://www.gov.si/teme/osebna-asistenca/ 


Zakon o osebni asistenci: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7568 


Pravilnik o osebni asistenci: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13538 


VLOGA za osebno asistenco: Vloga_OA.docx